poniedziałek, 12 września 2011

Arka Przymierza

       W tym czasie powiedział mi Pan: «Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice podobne do pierwszych, a wstąp do mnie na górę. Uczyń też arkę z drzewa.  Napiszę na tablicach przykazania, które były na pierwszych tablicach - stłuczonych przez ciebie -    i włożysz je do arki».  Uczyniłem arkę z drzewa akacjowego, wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wstąpiłem na górę, mając w rękach obie tablice. A On napisał na tablicach pismem, jak poprzednio, Dziesięć Przykazań, które Pan do was wyrzekł na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i dał mi je Pan. Odwróciłem się i zszedłem z góry, by złożyć tablice w arce, którą uczyniłem, i tam pozostały, jak mi Pan rozkazał.
(PwT 10, Biblia Tysiąclecia)

Tak Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa pisał o powstaniu Arki Przymierza.
Był to  rok  ok. 1500 p.n.e. Arka towarzyszyła i wspierała Mojżesza w jego drodze przez pustynię. Ok. roku 960 p.n.e.  król Salomon umieścił ją w I Świątyni Jerozolimskiej. Specjalne miejsce zwane było "święte świętych". Tylko raz w roku, w święto Yom Kippur najwyższy kapłan - Kohen mógł wejść do miejsca "święte świętych" i prosić o przebłaganie i łaski dla narodu żydowskiego.

Niektórzy twierdzą, że Arka zaginęła podczas najazdu Babilończyków na Jerozolimę i zburzenia Świątyni, czyli w VI p.n.e inni, że dużo wcześniej.

Etiopczycy wierzą, że ojcem Menelika, syna królowej Makedy ,zwanej potocznie królową Saby ( Makeda była królową krainy Saby) był król Salomon. Gdy Menelik dorósł, postanowił poznać  swojego ojca. Wybrał się do Jerozolimy. Wracając do Etiopii wykradł Arkę Przymierza. Przez długie wieki Arka znajdowała się w kościele Najświętszej Marii Panny z Syjonu  (Church of Our Lady Mary of Zion).
Kościół ten uważany jest za jeden z najważniejszych, a może najważniejszy dla etiopskich chrześcijan.
W latach 60tych, gdy w Etiopii panował cesarz Haile Selassie obok wybudowano nowy kościół. W przeciwieństwie do tego starego mogą w nim przebywać także kobiety.
Miedzy jednym a drugim kościołem jest mała kaplica w której teraz znajduje się Arka Przymierza. 
Arki strzeże mnich-strażnik. Funkcja ta jest dożywotnia. Strażnik nigdy nie wychodzi poza ogrodzenie kaplicy. Kult Arki w Etiopii jest tak duży, że w każdym kościele znajduje się mała replika Arki.
Czy w legendzie o Arce jest ziarno prawdy? Czy ma to znaczenie? Etiopczycy wierzą, a wiara jest ważniejsza niż historyczna prawda.

Skromny budynek w którym znajduje sie Arka
Photobucket

Strażnik Arki?
Photobucket

Wnętrze starego kościoła NMP z Syjonu
Photobucket

Photobucket

Photobucket

W nowym kościele NPM
Photobucket

Photobucket

Muzeum obok kościoła.
W skromnym wnętrzu złote korony władców Etiopii o wadze ponad 3 kg i inne skarby mające setki lat.
Photobucket2 komentarze: