piątek, 11 kwietnia 2014

Jerozolima 12.2013 - Góra Oliwna
Jerozolima 12.2013 - Via Dolorosa

Bazylika Grobu - święte miejsce wszystkich chrześcijan.
Via Dolorosa kiedyś zapewne była ścieżką prowadzącą na wzgórze czaszki, do miejsca gdzie wypełniło się Pismo. Wzgórze położone zaraz za murami ówczesnego miasta.
Dzisiaj to kręte uliczki w ciasnej miejskiej zabudowie.
Sama świątynia, podzielona nie mniej niż chrześcijaństwo. Grecy, Ormianie, katolicy, a przy świątyni Koptowie, Etiopczycy i Syryjczycy. Wszystko ustalone, podzielone i trwa status quo od XIX w.
niedziela, 6 kwietnia 2014

Jerozolima 12.2013 - Betlejem

" A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela ".
Jerozolima 12.2013 - Etiopczycy

Czy jest jakiś związek pomiędzy Etiopią a Jerozolimą ? Owszem, znacznie bliższy niż może się nam wydawać. 1000 lat temu królowa Saby zwana Makedą słysząc o wielkiej mądrości króla Salomona wybrała się do Jerozolimy. 
Król Salomon jak podaje pismo lubił egzotyczne piękności :
"(...)  pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, (...) Salomon z miłości złączył się z nimi, tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych ".
W tym kontekście trudno się dziwić, że Makeda wróciła do Saby (mniej więcej teren dzisiejszej Etiopii) w ciąży i niedługo urodził się Menelik I.
Gdy Menelik dorósł postanowił odwiedzić swego ojca i wybrał się do Jerozolimy. Wracając wykradł Arkę Przymierza, która do dziś znajduje się w Aksum.
Z Menelikiem przyjechała grupa Żydów, zwanych do czasów współczesnych Felaszami. Po 3 tysiącach lat, gdy w 1984 w Etiopii zapanował głód, Felasze ruszyli w podróż do Ziemi Obiecanej. Po drodze wielu z nich zmarło z wycieńczenia. Dotarli do Sudanu, skąd wojsko Izraela zorganizowało most powietrzny w celu przetransportowania ich do państwa Izrael. Operacja została nazwana symbolicznie - "Mojżesz".
Mówiąc o sprawach bardziej bliskich historycznie, Etiopia to jedno z pierwszych państw chrześcijańskich.  Chrześcijaństwo etiopskie w wielu elementach nawiązuje do Jerozolimy, Starego Testamentu czy judaizmu. Lew Judy znajdujący się na herbie Jerozolimy był też  jednym z tytułów cesarza Etiopii Haile Selassie I i znajduje się na obrazach w świątyniach etiopskich.
Jako ciekawostkę można dodać, że ponieważ cesarz Etiopii zajmuje szczególne miejsce w kulcie Rastafarian, Lew Judy jest też symbolem ruchu Rasta.
Współcześnie Etiopski Kościół Ortodoksyjny ma swoją świątynie w dzielnicy Mea Shearim. Etiopczycy mają także kaplicę przy Bazylice Grobu Pańskiego, a na ulicach Jerozolimy nietrudno zauważyć Żydów etiopskich.