piątek, 6 stycznia 2012

Święto Trzech Króli - Epifania

"Królowi Tarszisz i wysp
przyniosą dary,
królowie Szeby i Saby
złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą mu służyły"

(Ps 72, 10-11 Biblia Tysiąclecia)

Być może trzej królowie, którzy przybyli oddać pokłon Jezusowi nie pochodzili z Persji tylko z królestwa Saby, z terenu dzisiejszej Etiopii?
Wieźli bogate dary mirrę, kadzidło i złoto, mieli zapewne piękne szaty.
Może Ci ludzie ze zdjęć ich przypominają ?środa, 4 stycznia 2012

Królowa Saby

Odwiedziny królowej Saby

Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos [mądrości] Salomona, przybyła, aby osobiście się o niej przekonać. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało. Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia, nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących jemu, jego szaty, jego podczaszych, jego całopalenia, które składał w świątyni Pańskiej, wówczas wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla: «Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość! Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela; z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości». 10 Następnie dała królowi sto dwadzieścia talentów złota i bardzo dużo wonności oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przyniesiono więcej wonności od tych, które królowa Saby dała królowi Salomonowi. 11 Flota Hirama, która dostarczyła złoto z Ofiru, przywiozła również drewno sandałowe i wielką ilość drogocennych kamieni. 12 Z drzewa sandałowego król zrobił chodnik do świątyni Pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Tyle drzewa sandałowego nie sprowadzono i nie widziano aż do dnia dzisiejszego. 13 Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, w czym okazała swe upodobanie i czego pragnęła, prócz tego, czym ją Salomon obdarzył z królewską hojnością. Niebawem wyruszyła w drogę powrotną do swego kraju wraz ze swymi sługami.
(Stary Testament, 1Krl10)


Według tradycji etiopskiej, królowa Saby to Makeda, która w X w p.n.e złożyła wizytę królowi Salomonowi. Do Jerozolimy królowa przywiozła cenne dary, a wracając przywiozła w swoim łonie syna, Menelika I, pierwszego cesarza Etiopii. Menelik zapoczątkował dynastę od której prawie 3000 lat pózniej wywodził swój ród ostatni cesarz Etiopii- Haile Selassie.
Królowa Saby żyła podobno w mieście Aksum. Jak w wielu innych historiach dotyczących Etiopii legendy mieszają się z rzeczywistością.
Z królową Saby Makedą wiążą się także proroctwa. W Polsce Makedę nazywano Michaldą. Pamiętam moją babcię która mówiła...w proroctwach królowej Michaldy jest powiedziane....
Faktem historycznym jest przeszłość królestwa Aksum. Jego początki giną 
w mroku dziejów. Więcej wiemy o tym królestwie od pierwszych wieków naszej ery. W roku 324 (są też podawane inne daty) król Ezana przyjął chrześcijaństwo za namową św Frumentiusa pochodzącego z Tyru (dziś Liban). Frumentius został pierwszym biskupem Aksum, a królestwo Aksum, z którego wywodzi się Etiopia jednym z pierwszych państw chrześcijańskich.
                                            św. Frumentius


Dzisiejsze miasto królowej Saby to 40tysięczna mieścina, w której nieliczne zabytki przypominają o wielkiej przeszłości.

Obeliski starożytnego królestwa.
Największy z obelisków o wysokości 24 m został wywieziony przez Włochów podczas okupacji Etiopii w 1937 roku i ustawiony w Rzymie. Wrócił na swoje miejsce dopiero w roku 2005.
Podobno kiedyś był to pałać królowej Saby

Uliczki Aksum